Sidebar

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

De samenwerkende partijen Randstadspoor zijn zeer onaangenaam verrast door een brief van de minister van Verkeer & Waterstaat. De brief is op 7 maart jl. aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief geeft de minister aan een aantal infrastructuurprojecten, waaronder Randstadspoor en HSL-Oost, te willen vertragen om het achterstallig onderhoud aan het spoor te kunnen financieren.

.


De deelprojecten die voor 2003 waren gepland in het kader van Randstadspoor en HSL-Oost gaan niet van start. De minister heeft niet duidelijk gemaakt wanneer de werkzaamheden wel door kunnen gaan. Dit betekent een forse vertraging voor de ontsluiting met openbaar vervoer van de VINEX-locaties Leidsche Rijn, Houten Castellum en Amersfoort Vathorst. Ook zullen de geplande frequentieverhogingen van de stoptreinen worden uitgesteld. Daarnaast worden de perrons bij Driebergen en Veenendaal de Klomp niet verlengd. Er kunnen dan geen langere treinen worden ingezet. Nu moet hierdoor elke dag 10% van de spitsreizigers (= ca. 500 mensen) in de sneltreinen tussen Arnhem en Den Haag staan.

Na jarenlange voorbereiding toe aan realisatie
De gemeenten Amersfoort en Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en de provincie Utrecht zijn al een aantal jaar bezig met de voorbereidingen van Randstadspoor en de HSL-Oost. De noodzaak van de infrastructuurmaatregelen is vele malen onderbouwd en onderkend. Het moment is nu daar om daadwerkelijk met de realisatie te beginnen. Wat betreft Vleuten-Utrecht-Geldermalsen en Amersfoort-Vathorst (inclusief Randstadspoor) zijn er diverse toezeggingen van deze minister, zijn voorganger en het departement. Voor de HSL-Oost ligt een kabinetsbesluit, waarin een nadrukkelijk onderscheid is gemaakt voor de zeer dringende maatregelen op korte termijn en de overige maatregelen. De minister schrijft dat hij gekozen heeft voor het principe 'oud gaat voor nieuw', wat inhoudt dat 'beheer en instandhouding' prioriteit heeft boven aanleg van nieuwe projecten. De projecten Vleuten-Utrecht-Geldermalsen (VleuGel) als HSL-Oost hadden echter al veel eerder gerealiseerd moeten worden, maar zijn door vertraging vanuit rijkszijde nog steeds niet uitgevoerd. Deze projecten zouden nu in de categorie 'nieuw' vallen en zo opnieuw vertraging oplopen.

Verslechteren bereikbaarheid Utrecht
Door het uitstel zal de bereikbaarheid van de regio Utrecht verslechteren. Bovendien komen door het uitstel van de genoemde spoorprojecten ook relevante woningbouw (delen van Leidsche Rijn en Vathorst)- en wegenbouwprojecten (A2 en A12) in het geding. Naast de extra kosten die dit met zich meebrengt, betekent het meer overlast voor dit gebied, doordat de projecten na elkaar in plaats van tegelijkertijd worden uitgevoerd. Door de afspraken met het rijk zijn diverse partijen al aan de slag gegaan met de voorbereiding van de uitvoering van projecten.
Door de nu voorgestelde vertragingsvoorstellen betoont de rijksoverheid zich niet als een betrouwbare partner en wentelt de problemen af op de regio.
 De betrokken partijen hebben dit standpunt ook via een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

Bron: Provincie Utrecht, 27 maart 2003