De commissie naamgeving vergadert donderdag 26 maart vanaf 19.00 - 20.30 uur in de Botterzaal van het stadhuis. Deze vergadering is openbaar en het publiek heeft spreekrecht. U bent van harte welkom.

Agenda
Naamgeving van: Vuurtorenweg, Vuurbaak, Noorderhoofd, Voorduinhof, Visserijstraat, Venhof, Zuiderhoofd, Balgzand, Jachthaven De Knar, Lelyhaven, Vissershaven, Stadshaven, Strandhaven, Koeweg, Leuvenumsepad, Stuifzandpad, Poolseweg, Cyriasischepad, Beltweg, Koopmanspad, Beekhuizerpad, Plaggenweg, Leuvenumseweg, Paviljoenplein, Sonnevancklaan, Haspelpad.

De agenda met toelichting en bijbehorende stukken liggen ter inzage in de Stadswinkel.
Informatie: Dhr. J. Hilhorst, commissie naamgeving, tel. 411 369.

Aanvullende gegevens