De gemeente Harderwijk laat na de feestdagen de kerstbomen huis-aan-huis ophalen. Dat gebeurt op maandag 5 januari. Daarmee willen we voorkomen dat kerstbomen her en der op straat en in plantsoenen terechtkomen. De kerstbomen krijgen nog een nuttig laatste ‘leven’ in het biomassa-energieproces.Zet dus alvast in uw agenda bij 5 januari: kerstboom buiten zetten.
Op die dag rijdt inzamelbedrijf Sita door Harderwijk en Hierden om in alle straten kosteloos uw kerstboom mee te nemen. Een paar aandachtspuntjes:
- leg uw kerstboom uiterlijk om 7.30 uur buiten bij de stoeprand;
- ZONDER pot of plastic verpakking om de kluit;
- verwijder alle kerstversiering.
Wij doen een beroep op uw medewerking. In het belang van een schone, opgeruimde stad.
Informatie: Snel Hrstel, tel 411 333.

Aanvullende gegevens