Volg het spoor

Werkbezoek Prins van Oranje aan 400 Geneeskundig Bataljon Ermelo

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft hedenochtend op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo een werkbezoek gebracht aan het 400 Geneeskundig Bataljon van de Koninklijke Landmacht. Eerste onderdeel van het bezoek was het bijwonen van een les spoedeisende hulp in het “Skillslab”, waar is gesproken met artsen (reservisten) en oefenende militairen over opleiding en training ter voorbereiding van uitzending. 

Daarna sprak de Prins in het militair veldhospitaal met militairen van het bataljon over hun ervaringen vóór, tijdens en na uitzendingen. Aansluitend werd in het gezondheidscentrum gesproken over nazorg na uitzendingen met als thema “Zorg voor de zorgverlener”.

Aanvullende gegevens