Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/thumbnails/thumb_a-div-n-0005.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/thumbnails/thumb_a-div-n-0005.jpg'
There was a problem loading image 'NH12//images/stories/dossier/thumbnails/thumb_a-div-n-0005.jpg'
There was a problem loading image 'NH12//images/stories/dossier/thumbnails/thumb_a-div-n-0005.jpg'

thumb_a-div-n-0005ImageHet hebben van schulden en het niet aflossen hiervan is een groot probleem in Nederland. Het is echter niet aan de buitenkant te zien wie er wel of g een zogenaamde wanbetaler is. Dit geeft niet alleen voor het bedrijfsleven de nodige moeilijkheden, maar ook de consument is hier de dupe van. Vaak gebeurt het nog dat door gebrekkige registratie consumenten te moeilijk een financiering rond krijgen terwijl zij makkelijk aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen en ook geen eigenschappen van een slechte betaler vertonen.

.

Aan de andere kant krijgen mensen die al in de schulden zitten en problemen ondervinden met het voldoen aan de verplichtingen die dit met zich meebrengt, vaak toch nog een lening. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen consumenten, maar ook ondernemers maken zich schuldig aan wanbetaling. Om Nederland bewuster te maken van deze problematiek start EDR Credit Services vandaag een nieuwe confronterende campagne.

Confronterende campagne EDR Credit Services

De komende maanden hangen langs verschillende drukke snelwegen in de Randstad een aantal grote opvallende billboards. Automobilisten worden met hun neus op de feiten gedrukt dat aan iemands gezicht niet te zien is wie een wanbetaler is. Naast deze bewustwording wil EDR ook bereiken dat men leert dat niet alleen het niet betalen van rekeningen problemen met zich mee brengt, maar ook het te laat betalen veel schade toebrengt aan het bedrijfsleven en de Nederlandse economie. Daarom, zo stelt EDR, is het belangrijk dat er een registratie moet plaatsvinden van wanbetalers van zowel bedrijven als consumenten, omdat daarmee voor zowel de reeds in betalingsproblemen verkerende schuldenaar als voor de schuldeiser veel problemen kunnen worden voorkomen.

De billboardcampagne wordt ondersteund door een omvangrijke direct mail actie. Ondernemingen in de omgeving van de billboards krijgen gratis een informatiepakket om meer inzicht te krijgen in hoe het beste met de schuldenproblematiek om te gaan. Naast de tips in het informatiepakket staat ook een team van adviseurs klaar om de ondernemer telefonisch of persoonlijk bij te staan.

'Belangrijk is het taboe dat schulden dienen te worden geregistreerd ter voorkoming van nog meer schade doorbroken wordt en de maatschappij zich bewust wordt dat dit jaarlijks veel geld kost', zegt Robin Bodaan, Directeur van EDR Credit Services. 'Wij hebben zelf een zeer complete database waarin we niet alleen de schulden, maar vooral ook het betalingsgedrag van zowel consumenten als bedrijven bijhouden. Op deze manier kunnen wij een goede inschatting maken of een potentiƫle klant kredietwaardig is. Ook de consument kunnen we met onze database helpen beter met zijn betalingen om te gaan en hem leren welke handelingen belangrijk zijn om in aanmerking te komen voor een krediet.'

Voor de foto's op de billboards zijn aansprekende en herkenbare mensen uit elke bevolkingsgroep gebruikt. Jong, oud, zakelijk of sportief, want aan de buitenkant is niet te zien of zij wel of geen wanbetaler zijn. Wanbetalers komen in alle bevolkingsgroepen voor.

EDR Credit Services
EDR Credit Services is een full service credit management organisatie en marktleider in het leveren van consumenteninformatie. EDR Credit Services levert als enige in Nederland krediet- en verhaalsinformatie op over zowel consumenten als bedrijven. In elke fase van het debiteurenproces - van acceptatie tot en met incasseren - heeft EDR Credit Services innovatieve en hoogwaardige oplossingen ontwikkeld om kredietrisico's te beheersen en te reduceren. Voor meer informatie bezoekt u www.edrcreditservices.nl

Aanvullende gegevens