Op dinsdag 17 februari om 19.30 uur start het Erfgoedcafé in het Stadsmuseum. Het is het eerste Erfgoedcafé. Thema is “Maakt alleen een gevel een gebouw cultuurhistorisch waardevol?” Eén van de sprekers is bouwhistoricus Karel Emmens. Tijdens de avond zal gediscussieerd worden over de vragen: hoe ga je om met monumenten, waarom zijn ze belangrijk, wat zijn eigenlijk monumenten, moet je alles willen behouden en wanneer moet de overheid een monument een wettelijke bescherming geven?

Het Erfgoedcafé is een initiatief van de gemeente Harderwijk, in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Herderewich en het Stadsmuseum Harderwijk. In het Erfgoedcafé praat iedere belangstellende in een laagdrempelige setting mee over monumenten, erfgoed en cultuurhistorie.

De volgende bijeenkomsten van het Erfgoedcafé zijn op de dinsdagen 21 april en 15 september.

Aanvullende gegevens