Volg het spoor

Camera-auto's maken panoramafoto’s

Medio juli maken de speciale camera-auto's van CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg in heel Harderwijk en Hierden. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte en de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.. De opnamen worden uitsluitend gebruikt voor publieke of private activiteiten en niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Informatie: www.cyclomedia.com.

Aanvullende gegevens