Volg het spoor

Controle registratie van afvalcontainers

De afvalcontainers voor restafval, GFT en oud papier worden geleegd door inzamelcombinatie Aconov. Alle containers zijn voorzien van een chip, zodat de containers goed beheerd kunnen worden en de inzameling efficiënt kan gebeuren. Vanaf deze week controleert Aconov of de chips in de containers goed geregistreerd zijn..  

Als u vanaf deze week op het deksel van een van uw containers een rode sticker aan treft, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Aconov via tel. 0800 222 4 111. Het is namelijk mogelijk dat de container geen chip heeft of dat de chip niet goed geregistreerd is. In de toekomst wordt zo een container niet meer geleegd. Wij verzoeken u daarom om bij een rode sticker op uw container zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Aconov om de container goed te registreren.

Informatie: Aconov, tel. 0800 222 4 111 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur (gratis) of kijk op www.aconov.nl.

Aanvullende gegevens