fietsparkeren-2Het college van B&W heeft een aantal maatregelen genomen om het parkeren van fietsen in de stad  beter te organiseren. Er komen fietsparkeervakken, extra parkeergelegenheden nabij de 'kop'van de Bruggestraat, een mobiele fietsenstallingen tijdens de Aaltjesdagen en een betere bewegwijzering. D planning is om de maatregelen vóór de start van het toeristisch seizoen uit te voeren. De effecten worden vervolgens medio 2016 geëvalueerd. Daartoe worden enquêtes uitgezet en gesprekken gevoerd met partners die actief zijn rondom de themas horeca, evenementen, strandeiland ene centrummanagement. Ook wordt een telling gehouden van het aantal fietsen dat binnen en buiten de 
fietsvakken geparkeerd staat.

 

Oplossingen 
De gemeente wil de fietsers helpen door het aanwijzen van parkeervakken zodat voetgangers geen hinder ondervinden van geparkeerde fietsen. Ook tijdens de uitgaansavonden worden fietsers gewezen op het belang van het op een goede manier parkeren van fietsen. Verder wordt op de 'kop' van de Bruggestraat, vlakbij de entree van het strandeiland, het parkeerprobleem van fietsen aangepakt. Dat gebeurt onder andere door het plaatsen vanfietsparkeren-1 fietsbeugels. Het bushokje wordt daar verwijderd. Verder is vorig jaar tijdens de Aaltjesdagen een proef gehouden met de inzet van een mobiele fietsenstalling.  

 

Deze proef wordt in iets aangepaste vorm voor het eerst weer toegepast tijdens de Koningsdag 2015. Met deze maatregelen wil het college van B&W de binnenstad van Harderwijk gastvrijer, veiliger en beter toegankelijk maken. Aanleiding daartoe zijn signalen vanuit de werkgroep Visie van de Stichting Centrummanagement over hinder voor winkelend publiek en onveilige situaties gedurende uitgaansavonden.


..

 

Aanvullende gegevens