Volg het spoor

Vandaag start Parkeerproef in Harderwijk

Bezoekers aan de binnenstad kunnen van maandag tot en met vrijdag hun auto in de Houtwalgarage en op het parkeerterrein aan het Westeinde de eerste 2 uur gratis parkeren. 
De gemeente wil met de parkeerproef parkeeroverlast in omliggende wijken om de binnenstad verminderen. Daarvoor worden automobilisten uitgedaagd zoveel mogelijk bestaande officiële parkeergelegenheden te benutten. De parkeerproef start op 23 maart 2015 en duurt een jaar.

 

Vergunningen voor Westeinde en Flevoweg
Mensen die werkzaam zijn in de binnenstad en die nu gratis hun auto parkeren in woonstraten rond de binnenstad kunnen vanaf 23 maart 2015 met een vergunning hun auto parkeren aan het Westeinde en de Flevoweg. De parkeervergunning voor het Westeinde kost € 50,00 per jaar en voor de Flevoweg is gratis.

“Wie het eerst komt, die het eerst maalt”
Omdat het om een proef van een jaar gaat en er op het parkeerterrein Westeinde een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar is, is het aantal uit te geven parkeervergunningen aan het Westeinde aan een maximum verbonden. Een eventuele toekenning van het verzoek is daarom op basis van de binnenkomst van de aanvragen. Op het parkeerterrein Flevoweg is voldoende parkeercapaciteit aanwezig.

Bewoners in de omliggende woonwijken van de binnenstad
Bewoners aan de Emdenmeen, Burgemeester Numanlaan en in de Zeebuurt zijn geïnformeerd over de uitwerking van de parkeerproef. Zij hebben in het algemeen parkeerproblemen in hun straat/buurt, omdat bezoekers aan de binnenstad hun auto daar gratis parkeren.

Tweede vergunning voor bewoners binnenstad
De vergunninghouders die tevens bewoners van de binnenstad zijn profiteren mee, omdat de
tariefsverhoging van 20% bij de 2de vergunning vervalt.

Doel parkeerproef
Parkeren draagt bij aan een aangenaam verblijf in de stad. De gemeente Harderwijk heeft een
parkeerproef ingesteld om inzicht te krijgen in het effect van gratis parkeren en het verlagen van het tarief voor vergunninghouders/werknemers.

De parkeerproef is in nauwe samenwerking met en met instemming van de klankbordgroep Parkeren Binnenstad tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft op donderdag 19 maart groen licht gegeven voor de parkeerproef. De bezoekers worden uitgebreid in de stad op deze mogelijkheid geattendeerd.

Voor meer informatie zie gemeentelijke website www.harderwijk.nl/parkeren

 

Aanvullende gegevens