In Harderwijks is deze bevoegdheid al van toepassing op de Vijhestraat en een deel van de Bruggestraat. Dit is nu uitgebreid met de Smeepoortstraat, het Kerkplein, de Markt en de volledige Bruggestraat en Vijhestraat. iermee wordt beoogd overlast door verstoringen van de openbare orde in het gebied tegen te gaan.

Op 6 januari was een voorlopig besluit genomen. Dit voorlopig besluit is op 21 januari bekend gemaakt op de gemeentepagina in het Kontakt en gelijktijdig 6 weken ter inzage gelegd in de Stadswinkel in het stadhuis. Belanghebbenden werden hierdoor de mogelijkheid geboden hun zienswijze te geven. Er zijn geen zienswijzen ontvangen, het voorlopig besluit is derhalve niet gewijzigd.

Aanvullende gegevens