Sidebar

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Verordening leerlingenvervoer 2011 van de gemeente Harderwijk te vervangen voor de Verordening leerlingenvervoer gemeente Harderwijk 2015 (Verordening 2015).
De Verordening 2015 is geactualiseerd en daarmee met name afgestemd op de Wet op Passend Onderwijs. Alle aanvragen in het kader van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2015-2016 worden afgehandeld op basis van de Verordening 2015..

Lees meer...

De raad vergadert op donderdag 18 december vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere de strategienota vitale vakantieparken Harderwijk en beleidsuitgangspunten begraafplaatsen. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

.

Niet alleen het college van Harderwijk gaat buiten de muren van het gemeentehuis. Deze keer gaat de de raad op stap. Zij hebben vragen aan de burgers. Wat vindt u als inwoner van Harderwijk en van Hierden belangrijk? Waar bent u mee bezig en wat houdt u bezig? Hoe kan de gemeente helpen om uw ideeën of initiatieven te realiseren?.

Lees meer...

 

Collegeprogramma: u kunt meedenken, meepraten, meedoen!
Voor het nieuwe collegeprogramma wil het college nadrukkelijk inwoners, organisaties en bedrijven betrekken. Welke inbreng kunt u, kan uw organisatie of uw bedrijf hebben voor de samenleving? Welke toegevoegde waarde hebt u, uw organisatie, bedrijf voor Harderwijk en Hierden? Hoe gaat het met uw wijk, uw organisatie of bedrijf en wat kan volgens u anders? Wat houdt u bezig en waarmee wilt u aan de slag voor een betere samenleving?

.
Lees meer...

D66 Harderwijk neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Op dit moment heeft Hans Nijman een zetel in de gemeenteraad. Om op een correcte manier invulling te kunnen geven aan zijn activiteiten voor D66, beëindigt hij daarom zijn raadslidmaatschap als Fractie-Nijman..

Lees meer...

Meer artikelen...