Sidebar

Lees meer...

Nel trekte in het Nachthok aan de bel. De politieke agenda is vol daarom niet op 22 mei maar woensdag 26 juni  worden uw vragen beantwoord. Want wat willen ze nu in Harderwijk? Maximaal voor minima nodigt u uit voor een discussie avond op 26 juni 2013. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de nieuwe directeur van de sociale dienst, Sjoerd Osinga. En mag u de aanwezige lokale politici uw problemen voorleggen. Meedenken en meedoen. Vragen en problemen met de schuldhulpverlening, woonruimte, vrijwilligers projecten, participatie, zelfredzaamheid en andere hindernissen en uitdagingen voor de minima van Harderwijk en Hierden. U bent van harte welkom vanaf 19 uur op de Landbouwlaan 1b.

.
Lees meer...

Op maandag 3 september komen VVD’ers Ivo Opstelten en Helma Lodders naar de Veluwe. Zij gaan in het Harderwijkse Dolfinarium in discussie met kiezers over onderwerpen rondom criminaliteit, vervoer en werk. De VVD wil graag in debat gaan en nodigt daarom iedereen, ook niet VVD’ers, uit om in debat te gaan met de politici. .
Lees meer...

Gemeente Harderwijk organiseert op dinsdag 4 september een inloopbijeenkomst over de structuurvisie Harderwijk 2031. De structuurvisie vormt het integrale beleid- en toetsingskader voor de ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen op de lange termijn (2031). Het is een uitwerking van de ambities en doelen van de gemeente Harderwijk, die vorig jaar zijn vastgesteld in de Stadsvisie 2031, en geeft aan op welke wijze de gemeente omgaat met ontwikkelingen die de komende jaren Harderwijk en Hierden afkomen..
Lees meer...

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ook bij de gemeente. Wij trekken ons dit aan, want wij zijn er voor u. Daarom hebben wij de afspraken aangescherpt over hoe wij klachten behandelen. De klachtenregeling is te vinden in de Stadswinkel in het stadhuis en op www.harderwijk.nl..
Lees meer...

Lees meer... Hoe betrouwbaar en deskundig zijn politici vragen veel mensen zich tegenwoordig af. Op dit moment kun je in Harderwijk ook de vraag stellen hoe dom wethouders toch kunnen zijn. De wethouders Teeninga en De Kleine beweren namelijk doodleuk dat de toekan op de uitkijktoren geen reclame is.

.
Lees meer...

Meer artikelen...