Op woensdag 7 januari 2015 van 19.30 tot 21.30 uur houdt het college van B&W en de raad de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit keer niet in het stadhuis maar in de Catharinakapel. In het kader van ‘Ontmoeting in de stad’ nodigt het gemeentebestuur u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Programma
19.30 uur: ontvangst door het college en raadsleden
20.15 uur: nieuwjaarstoespraak burgemeester Harm-Jan van Schaik en introductie nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur Jan Peter Wassens
Uitreiking: Piet Dijkstra Prijs door de burgemeester
21.30 uur: einde

Parkeren
In verband met de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in de Catharinakapel is een klein deel van ’t Klooster die avond afgezet. Het gaat om een rij van 10 plaatsen voor de ingang van de Catharinakapel. Die afzetting is nodig om een aanrijroute te houden voor hulpdiensten.

Aanvullende gegevens