De raad vergadert op donderdag 18 december vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere de strategienota vitale vakantieparken Harderwijk en beleidsuitgangspunten begraafplaatsen. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

.

Aanvullende gegevens