Hoe zetten we de Harderwijkaanpak op de kaart?

HarderwijkAanpak
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

De HarderwijkAanpak staat nog in de kinderschoenen. Want binnen het gemeentehuis is dit nog een lastig proces. Zoals wanneer worden de burgers, belanghebben betrokken bij de beleidsvorming. Of krijgt de ambtenaar om voorafgaande een voorstel aan het college de mogelijkheid om zich te laten informeren. Of is het beter om de belangengroepen op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen in het gemeentehuis. Tijdens de vergadering van Regiegroep staat daarom de communicatie op de agenda van dinsdag 26 februari 2013.

.
Agenda Regiegroep
26 februari 2013
19.30 – 21.30 uur
Locatie: Hanze/Visserzaal in het stadhuis


1. Opening wethouder Laurens de Kleine

 

2. Inleiding programmamanagement door wethouder Laurens de Kleine
Wethouder de Kleine geeft een korte schets van het programmamanagement, een set van interne afspraken om tot een doelgerichte uitvoering van het collegeprogramma te komen. De wijkaanpak valt ook onder deze set van interne afspraken.

3. Toelichting programma Betrokken & Leefbare Stad door Paul Lohmeijer
Programmamanager Paul Lohmeijer licht de doelen van het programma Betrokken & Leefbare Stad toe, geeft aan welke activiteiten/ projecten onder het programma vallen en legt de verbinding naar de ‘nieuwe’ wijkaanpak. De Harderwijkaanpak omvat een breder (inhoudelijk) werkterrein dan voorheen. Centraal blijft wel dat bewoners zelf het initiatief nemen en gemeente en maatschappelijke partners ondersteunen en faciliteren.

4. Discussie over samenspel en afstemming tussen wijkspecifieke activiteiten, wijkoverstijgende activiteiten en gemeentelijke activiteiten
Aan de hand van een aantal vragen discussie voeren over het samenspel en afstemming tussen wijkspecifieke activiteiten, wijkoverstijgende activiteiten en gemeentelijke activiteiten. Hoe zorgen we samen voor een efficiënte en effectieve aanpak met betrekking tot de vier hoofdthema’s (sociaal, fysiek, economisch, veiligheid)? Hoe kunnen we signalen omzetten naar acties en op welk niveau? Hoe brengen we elkaar op de hoogte van elkaars activiteiten? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen en/of versterken door bijvoorbeeld samen te werken? Hoe kunnen we kennis delen en van elkaar leren?

5. Thema communicatie: hoe zetten we de Harderwijkaanpak op de kaart?
Binnen de wijkaanpak kan communicatie als smeerolie dienen om het proces efficiënter en effectiever te laten verlopen. We kunnen daarin een aantal niveaus te onderscheiden:
• Communicatie over het programma en de bijbehorende activiteiten in het algemeen
• Communicatie over de wijkaanpak in het algemeen
• Communicatie over de wijkaanpak op wijkniveau
Belangrijk is om hier samen eens over na te denken. Waar is vanuit de regiegroep (en
verschillende wijk- en buurtteams behoefte aan? Op welke manier zouden we de
communicatie kunnen vormgegeven? Wie doet wat? Welke mogelijkheden zijn er en welke
ondersteuning kan (onderling) geboden worden?

6. Afsluiting