Op steeds meer plaatsen slaan mensen de handen ineen om samen het (openbaar) groen in hun omgeving te beheren of anders vorm te geven: van natuurspeelplek tot buurtmoestuin. Goed nieuws, want daardoor knapt
de buurt op, leren buurtbewoners elkaar beter kennen, en worden mensen gezonder. Maar wat mag - en moet - er allemaal als je op gemeentegrond aan de slag gaat? Waarover maak je afspraken met de gemeente, en bij wie moet je dan zijn? Op 29 januari hoor je de ervaringen van een buurtproject uit Harderwijk én krijg je tips van een expert.

Page 2 of 2