Coffeeshop Liberty Harderwijk krijgt steun van bewoners.

Harderwijks nieuws
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Coffeeshop Liberty moet sluitenDonderdag reist een delegatie buren van Liberty af naar het gemeentehuis om steun te vragen van de gemeenteraad. Want Coffeeshop Liberty moet volgens de omwonenden na 23 jaar open blijven en verdient een tweede kans. Op 16 maart gaan bewoners inspreken bij de commissie beleid algemeen. Het komt steeds meer voor dat omwonenden van coffeeshops positief zijn over de aanwezigheid van een gedoogde softdrugsverkoper in hun straat, omdat deze bijdraagtaan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Dit is ook de mening van veel binnenstadbewoners. Zij zijn blij met de aanwezigheid van hun ‘buurtgastheer’ in het horecahart van Harderwijk.

 

Hash & Wietje
De voorgenomen sluiting  is een grote teleurstelling voor vele trouwe klanten, een grote onzekerheid voor de 10 werknemers en een groot dilemma voor de eigenaar van Liberty, die na 23 jaar niet meer aan de slag kan als horecaondernemer. In 2014 is de coffeeshophouder veroordeeld omdat hij, buiten de coffeeshop om, een voorraad had van 52 kilo marihuana. Ondanks de politieke ontwikkelingen over het mogelijk maken van het legaal kweken van ‘Nederwiet’,. was de strafrechtelijke veroordeling voor de  burgemeester van Harderwijk voldoende reden om de gedoogverklaring in te trekken. Liberty moet op 1 juni 2017 de deuren  sluiten volgens de burgemeester. Binnenkort kunnen nieuwe ondernemers zich aanmelden voor een vergunning, is te lezen op de website van de gemeente Harderwijk. Hiervoor moet de nieuwe exploitant beschikken over een geschikte locatie en de juiste papieren. D66 Harderwijk heeft hierover vragen gesteld aan het college en maakt zich zorgen over de periode dat er geen coffeeshop zal zijn in Harderwijk.


Portier bij coffeeshop zorgt voor veiligheid

Gediplomeerde portiers zorgen voor veiligheid in de buurt.
Ali is al vijf jaar een vertrouwde 'buurtgastheer' in de Vijhesstraat.

 

Gemeente in een spagaat met coffeeshop Liberty
De huidige Harderwijker coffeeshopondernemer is nog niet benaderd door een serieuze belangstellende die zijn succesvolle coffeeshop wil of kan overnemen. Want toekomstige exploitanten weten dat aan de huidige locatie een flink prijskaartje hangt. Het pand aan de Vijhestraat 7 is op dit moment de enige geschikte locatie voor een coffeeshop in Harderwijk. En volgens burgemeester Van Schaik in De Stentor van 26 januari 2017 “past een coffeeshop op de huidige plek”.

Afstandscriterium Harderwijk
Een afstand van 170 meter van de in de nabijheid
van de coffeeshop gelegen school is nu uitdrukkelijk en  
mede op verzoek van de schoolleiding
in het beleid vast te leggen. (2013)

 

 Kans klein zonder geschikte locatie
Het aanvragen van een exploitatievergunning en een gedoogverklaring voor een nieuwe coffeeshophouder is geen procedure die binnen 6 weken kan worden afgehandeld. De Bond van Cannabis Detaillisten laat desgevraagd weten dat een periode van 5-6 maanden niet ongebruikelijk is voordat de coffeeshop zijn deuren mag openen.  “De aanvrager krijgt hiervoor de gelegenheid”, is te lezen in het beleid van de gemeente. Bewoners van de binnenstad hebben al ondernemers gesignaleerd die aan het rondkijken waren in Harderwijk voor een nieuwe locatie. Een plek binnen de stadsmuren verdient de voorkeur, zoals de Vijhestraat en de Bruggestraat.  Bewoners in Pius hebben echter al kenbaar gemaakt dat zij hiervan niks willen weten en bereid zijn om via de hoogste rechter de komst van weer een coffeeshop in hun straat te voorkomen. Met deze lange juridische strijd zal elke nieuwe hash & wiet horeca-ondernemer te maken krijgen wanneer hij of zij in Harderwijk een coffeeshop wil beginnen.

uitvoeringsnota drugsbeleid 2013
De gedoogverklaring zal alleen worden afgegeven als alle andere noodzakelijke vergunningen/ontheffingen e.d. zijn afgegeven voor het pand waar de coffeeshop zich zal vestigen. Een coffeeshop kan slechts gevestigd worden in een pand met een horecabestemming. 

·        …..


Buurtgastheren coffeeshop zorgen voor veiligheid
Gemeenten Rotterdam, Haarlem, Leeuwarden en Amsterdam kennen als geen ander het effect van het sluiten van een coffeeshop. Sinds de inzet van het afstandscriterium, geen  coffeeshop in de nabijheid van scholen, is het aantal legale verkooppunten aanzienlijk gedaald. Amsterdam beschikt nu nog over 187 coffeeshops (283 in 2000). Sluitingen hebben effect op de overgebleven shops die meer bezoekers krijgen, en veroorzaken een toename van straathandel en rondzwervende gebruikers die voor meer overlast zorgen.  Uit een recentelijk onderzoek door het Bonger Instituut voor Criminologie blijkt dat coffeeshops met een portier en een actief deurbeleid ervoor zorgen, niet alleen dat het rustig blijft in de shop, maar ook in de omgeving. In de Haarlemmerstraat is een coffeeshop-ondernemer verder gegaan. De eigenaar van de ‘Dampkring’ schakelde buurtgastheren in, nette heren, herkenbaar met bolhoed, die zorgen voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Het project is zo succesvol dat de BIZ, de ondernemersverenging, met subsidie van de gemeente het project heeft voortgezet.
Meer informatie over buurtgastheren in Amsterdam >

liberty 050Harderwijk bw2

Portiers Liberty spreken ook foutparkeers aan en sturen minderjarigen weg die om een ' wietje ' bedelen.Geraadpleegde bronnen:

-uitvoeringsnota drugsbeleid 2013 “ Harderwijk”

--Waterbed, drukte en overlast 
Effecten Sluitingsbeleid Coffeeshops in Amsterdam-Centrum
Bonger Instituut voor Criminologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

-At5  -Coffeeshop in Haarlemmerstraat gaat overlast zelf te lijf
http://www.at5.nl/artikelen/161473/coffeeshop_in_haarlemmerstraat_gaat_overlast_zelf_te_lijf

-Bond van Cannabis Detaillisten  zie: www.coffeeshopbond.nl/

Uitspraak: Raad van State : Uitspraak 201601253/1/A3
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89939&summary_only=&q=

Damoclesbeleid artikel 13B Opiumwet woningen, lokalen en erven Harderwijk
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Harderwijk/360268/360268_1.html

 tekst / foto Robert J.