In de jaren 80 moest de burger al een stapje terugdoen en samen een vuist maken. In een promotie filmpje van de gemeente Juinen was er een oproep van de burgemeester, "Doe alle mee, Gedeelde pijn is halve pijn." Waarna hij afsluit met, "Door onze maar vooral door uw inspanningen zullen wij er in samen in slagen om ook in deze donkere jaren . het hoofd boven water te houden. gaat u gerust slapen . Uw burgemeester waakt." 

.

Maureen Bekke werkt ook al een aantal jaar voor gemeente Harderwijk als communicatieadviseur met aandachtsvelden ruimtelijke ordening, economische zaken, milieu, wonen, onderwijs en project Waterfront. De functie van wijkmanager biedt Maureen de ruimte om bewoners, maatschappelijke partners en gemeente op een andere wijze in contact te brengen en kan zij daarmee een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken. Naast de functie van wijkmanager (50%) blijft Maureen communicatieadviseur voor het project Waterfront.

 

Maureen is wijkmanager voor de wijken Frankrijk, Stadsdennen, Hierden-dorp en Buitengebied.

Maureen is bereikbaar via telefoonnummer 0341 411 306 of via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

.

Marcel van den Ende werkt al enige jaren bij de Gemeente Harderwijk en is geen onbekende in het Buurt en Wijkgereicht werken in Harderwijk. Marcel houdt zich al meer dan tien jaar bezig met het wijkgericht werken, waarbij in gesprek zijn met elkaar en samenwerken voor hem sleutelwoorden zijn. Samen met de andere wijkmanagers wil Marcel zijn kennis en ervaring inzetten om het wijkgericht werken verder te professionaliseren. Marcel is wijkmanager voor de wijken Binnenstad, Drielanden, Nachthok, Stadsweiden en Slingerbos

 Marcel van den Ende is bereikbaar via
telefoonnummer 0341 411 258
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meer informatie over de Harderwijk Aanpak:
www.harderwijkaanpak.nl

 

.

Site is nog in opbouw

Wijk Bedrijventerrein Lorentz
Wijk Binnenstad
Wijk Buitengebied
Wijk Stationsomgeving
Wijk Drielanden
Wijk Frankrijk
Wijk Friesegracht
Wijk Stadsdennen
Wijk Hierden Dorp
Wijk Slingerbos
Wijk De Sypel
Wijk Stadsweiden
Wijk Tweelingstad
Wijk Waterfront
Wijk Zeebuurt

.