Seksueel geweld, risicovolle relaties en jeugdprostitutie komen helaas ook in onze regio voor. Daarom organiseren een groot aantal organisaties op 18 april een regionale bijeenkomst ‘Liefde is...’, de ketenaanpak om jongeren hiertegen weerbaar te maken..

Voor het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt, is er een wijkagent voortdurend in uw buurt actief. De wijkagent richt zich op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu, verkeer, maar ook de aanpak van sociale problemen. De wijkagent werkt hierbij nauw samen met andere gespecialiseerde politiediensten, zoals de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd.

.

De HarderwijkAanpak staat nog in de kinderschoenen. Want binnen het gemeentehuis is dit nog een lastig proces. Zoals wanneer worden de burgers, belanghebben betrokken bij de beleidsvorming. Of krijgt de ambtenaar om voorafgaande een voorstel aan het college de mogelijkheid om zich te laten informeren. Of is het beter om de belangengroepen op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen in het gemeentehuis. Tijdens de vergadering van Regiegroep staat daarom de communicatie op de agenda van dinsdag 26 februari 2013.

.

Na het bezoek aan Drielanden maakt de burgemeester op vrijdag 12 april graag kennis met de inwoners, organisaties, instellingen en verenigingen van de wijk Tweelingstad. De burgemeester wordt ontvangen in de Nachtopvang en krijgt hier een korte rondleiding door Iriszorg. Daarna heeft de burgemeester een rondetafelgesprek over het thema ‘Maatschappelijke zorg’ waarbij ook het onderwerp tijdelijk huisverbod aan bod komt. Na afloop van dit gesprek neemt wijkmanager Bram Oudejans de burgemeester per fiets mee langs een drietal mooie initiatieven vanuit wijkbewoners. Tot slot gaat de burgemeester graag met u in gesprek in Wijkhuis De Tweeling. Wij nodigen u van harte uit om tijdens dit informele moment met de burgemeester kennis te maken..