U bent van harte welkom op de voorjaarsbijeenkomst van het Sportplatform Harderwijk op dinsdag 10 maart om 19.30 uur bij voetbalvereniging VVOG, Strokelweg 9 in Harderwijk. De bijeenkomsten van het Sportplatform zijn bedoeld voor de lokale sportverenigingen, sportorganisaties en overige geïnteresseerden. Samen kunnen we het sporten en bewegen in Harderwijk tot een succes te maken.

 

De belastinghulp is gratis en alleen bedoeld voor mensen met een laag inkomen en vermogen. De inkomensgrens voor alleenstaanden is € 21.000,- en het vermogen is maximaal € 20.000,-. De inkomensgrens voor gehuwden of samenwonenden (gezamenlijk) is € 30.000,- en het vermogen maximaal € 25.000,-. .

In de maanden september en oktober heeft de gemeente Harderwijk gezocht naar Koplopers. Mensen die lokale initiatieven voor een beter en leefbaarder Harderwijk opzetten. Bezocht zijn onder andere de kledingwinkel voor minima, het Onderonsje en het Papieren Theater. Tijdens Burendag zijn ook meerdere kleinschalige initiatieven bezocht gericht op de eigen wijk en straat, zoals de Helmbloemmeen en de Sweelinckdreef.

.

uitdaging harderwijk Het college van B&W heeft besloten mee te doen met een initiatief waarbij ondernemers, bedrijven, gemeente en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen helpen. Daarvoor is het netwerk de Harderwijkse Uitdaging opgericht. Door actief, mee te werken aan de Harderwijkse Uitdaging kunnen bedrijven het eigen netwerk en het maatschappelijk imago versterken. Dit kan door inzet van menskracht (kennis en kunde), middelen of materialen,  Matching. 17 maart zal de nieuwe stichting Harderwijkse Uitdaging een presentatie geven in het Gemeente Huis.