Per 1 januari 2015 treden de Participatiewet en nieuwe bijstandsregels in werking. Vanaf dan kan de gemeente aan iemand met een bijstandsuitkering of IOAW of IOAZ vragen om iets terug te doen voor zijn of haar uitkering. Dat kan door onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten uit te voeren op bijvoorbeeld een school of in een wijkhuis. Deze activiteiten zijn nuttig voor de samenleving, maar ook nuttig voor mensen zelf. Een tegenprestatie levert namelijk sociale contacten en zingeving op, maar kan ook zorgen voor bijvoorbeeld nieuwe ervaringen en een werkritme.

.

 

Honderden actieve vrijwilligers uit aandachtswijken uit heel Nederland komen naar Enschede op 15 november. Op deze dag maken actieve bewoners duidelijk dat ze de regie terug willen over wonen en leefbaarheid. Actieve bewoners geloven er sterk in dat zaken persoonlijker en kleinschaliger geregeld kunnen worden. Op de Landelijke Bewonersdag praten deze vrijwilligers over buurtrechten, geld voor bewonersinitiatieven en wooncoöperaties.

.

 

Ruim vijftig organisaties komen in aanmerking voor het leveren van dagbesteding, individuele begeleiding, kortdurend verblijf en/of hulp bij het huishouden. Dit is het resultaat van de regionale aanbesteding van de Noord-Veluwse gemeenten en Zeewolde voor de nieuwe maatwerkvoorzieningen van de Wmo 2015. Willem Krooneman, lid dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe en bestuurlijk verantwoordelijk voor de transitie Wmo in de regio spreekt van een goed resultaat: “Hiermee hebben de zeven gemeenten de ondersteuning voor hun inwoners voor 2015 en 2016 geborgd. Bovendien is er met 51 aanbieders ruime keuzemogelijkheid voor de cliënt.”

.