Het college en de burgemeester van Harderwijk kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisatoren van UIT Harderwijk in de binnenstad, het Startweekend op het Athlos terrein, de RommelRoute in de Zeebuurt en de Athlos Cross bij sportpark de Strokel hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2016, 2017 en 2018. De aanvragen evenementenvergunning liggen tot en met 10 augustus 2016 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bellen met de gemeente, tel. 411 911.  

waterfront havens harderwijk 1Door de realisatie van het project Waterfront verandert het gebruik van de Vissershaven en Lelyhaven. Ook worden drie nieuwe havens aangelegd: Stadshaven, Strandhaven en Waterstadhaven. Met de havenvisie wil de gemeente het gebruik en beheer van bestaande en nieuwe havens in Harderwijk verbeteren. Het doel is het vergroten en versterken van de economische en toeristische aantrekkingskracht van Harderwijk. Daarbij richt de gemeente zich op passanten, toeristische bezoekers in bijvoorbeeld de sector fiets-vaarvakanties en rondvaarten.

Zwart wit mensenrechtenIn 2013 is een traject van organisatieontwikkeling gestart bij de gemeente Harderwijk. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de verbetervoorstellen om de organisatie aan te passen aan de gewenste situatie. Een organisatie die samenwerkt met de samenleving en toekomstbestendig is. Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. De invulling van de visie op organisatieontwikkeling is uitgewerkt in een strategie, op basis van de vragen: wat willen we bereiken? Wat vraagt dat van de organisatie? en Wat vraagt dat van het bestuur? Vier thema’s staan daarbij centraal, is te lezen in een recente vacature van de gemeente Harderwijk voor een nieuwe TEAMLEIDER DOMEIN RUIMTE. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 24 mei ingestemd met de nieuwe binnensporttarieven en zwembadtarieven voor het seizoen 2016-2017. De gebruikstarieven gemeentelijke sportaccommodaties wijzigen per 1 augustus 2016 gewijzigd. De individuele tarieven voor het zwembad wijzigen per 29 augustus 2016.

https://www.burgernet.nl/gemeente/Oost-Nederland/HarderwijkHarderwijk werkt al jaren met Burgernet; een telefoonsysteem waarbij burgers worden opgeroepen om uit te kijken naar vermiste of gezochte personen. Op deze manier heeft de politie veel meer ogen en oren op straat en kunnen vermiste personen sneller gevonden worden of kan de dader van een misdrijf sneller opgepakt worden. Gemeente en politie willen dit succesvolle middel uitbreiden met de introductie van Burgernetmail. 

zomermarkt harderwijk 11In de maanden juli en augustus worden er in totaal vijf zomermarkten gehouden. 
De markten beginnen om 11 uur en gaan door tot 18 uur. De zomermarkten vinden plaats op de Vitringasingel, de Markt, de Hondegatstraat, de Schoenmakerstraat, de Luttekepoortstraat, de Donkerstraat en de Smeepoortstraat. De laatste zomermarkt vindt plaats op woensdag 17 augustus. Natuurlijk is er ook gedacht aan een activiteit voor de kinderen. Woensdag 20 juli  de eerste zomermarkt van  2016.
 

samen kleuren we de stadAlle inwoners van Harderwijk en Hierden tot 1 augustus  stemmen op hèt Stadsidee 2016. De gemeenteraad van Harderwijk heeft € 45.000 beschikbaar gesteld voor hét Stadsidee voor de openbare ruimte. Dit voorjaar zijn vele ideeën ingediend, die vervolgens zijn getoetst aan de criteria. Op vijftien inzendingen kan nu gestemd worden. Het bekijken van de inzendingen en stemmen kan op Stadsidee Harderwijk 2016

More Articles ...